„HR Excellence in Research” - tak Uniwersytet Łódzki wspiera naukowców

Uniwersytet Łódzki może oficjalnie posługiwać się prestiżowym logiem "HR Excellence in Research", które przyznane zostało przez Komisję Europejską. Tym samym, nasza uczelnia znalazła się w elitarnej grupie 7 uniwersytetów w Polsce, wyróżnionych tym logiem.

 

W wymiarze praktycznym, uzyskane wyróżnienie daje możliwość premiowania uczelni w konkursach grantowych - krajowych i międzynarodowych.

To wyjątkowe wyróżnienie otrzymać mogą instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa lub organizacje finansujące badania, które do swoich wewnętrznych regulacji, wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Komisja Europejska doceniła starania Uniwersytetu Łódzkiego, między innymi pod kątem zapewnienia pracownikom naukowym: przejrzystego procesu rekrutacji, możliwości rozwoju kariery naukowej, programów wspierające młodych naukowców, stabilności zatrudnienia, pomocy merytorycznej i finansowej przy składaniu i rozliczaniu projektów badawczych.

Proces starania się o uzyskanie loga HR Excellence in Research był długotrwały, a warunki, które uczelnia musiała spełnić - bardzo wymagające. W 2015 roku, poprzez wysłanie oficjalnego listu, Uniwersytet Łódzki zadeklarował Komisji Europejskiej wdrożenie zasad opisanych w obu dokumentach - Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania. W ciągu następnych miesięcy, specjalnie powołany zespół analizował wewnętrzne przepisy uczelni w zakresie rekrutacji pod kątem zgodności z "The European Charter and Code for Researchers".

Po uzyskaniu wyników z ankiet dotyczących warunków pracy naukowców na UŁ, zespół sporządził Strategię HR i Plan działania (HR Strategy and Action Plan). Dokumenty zostały przesłane do Komisji Europejskiej, a w minionym tygodniu, Uniwersytet otrzymał potwierdzenie przyznania logo.

Uniwersytet Łódzki jest jednym z 7 uniwersytetów w Polsce, które mogą posługiwać się logiem "HR Excellence in Research". W sumie, lista ta obejmuje 31 polskich instytucji.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Ma się to przyczynić do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich. Organizacje posiadające logo HR Excellence są systematycznie sprawdzane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.

Otrzymanie przez Uniwersytet Łódzki logo HR jest wyrazem uznania dla konsekwentnego wspierania nauki i badań na naszej uczelni.