Śniadania Prasowe UŁ z nagrodą „PRom”

Śniadania Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzone przez zespół Biura Prasowego UŁ, znalazły się wśród nagrodzonych projektów podczas jubileuszowej XXXV konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” w Zielonej Górze. Nagrodę przyznano UŁ w kategorii media relations.

uczestnicy konferencji PRom pod budynkiem rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego(fot. K. Adamczewski, Biuro Promocji UZ)

Konferencja „PRom” poświęcona była wzajemnym relacjom uczelni z miastem, regionem i światem. Trzy dni w Winnym Grodzie obfitowały w dyskusje, wykłady i warsztaty, był to także czas na budowanie relacji specjalistów z całej Polski i wymianę doświadczeń. Podczas uroczystej gali wręczono także nagrody za najlepsze działania komunikacyjne i marketingowe prowadzone na uczelniach wyższych. Gratulujemy wszystkim laureatom!

Śniadania Prasowe UŁ – przede wszystkim relacje i pozytywne flow

Nagrodzone przez „PRom” Śniadania Prasowe Uniwersytetu Łódzkiego to unikatowy w polskim świecie akademickim projekt służący nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji między mediami a naukowcami, doktorantami i studentami UŁ. 

dyplom i statuetka PRom

Idea Śniadań Prasowych zakłada regularne spotkania (zwykle raz w miesiącu) z dziennikarzami i przedstawianie im interesujących tematów z życia uczelni. Ale przede wszystkim to czas na rozmowę, spontaniczną wymianę zdań i dzielenie się pomysłami oraz budowanie sieci wzajemnych kontaktów. 

Na każde spotkanie zapraszani są eksperci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy w rozmowach z dziennikarzami udzielają wypowiedzi. Regularne spotkania sprzyjają popularyzacji realizowanych na uczelni projektów badawczych, wpisują się też w nurt upowszechniania nauki. Śniadania Prasowe odbywają się w luźnej atmosferze w jednej z łódzkich restauracji, której powierzchnia umożliwia nieskrępowaną rozmowę wielu dziennikarzy z ekspertami UŁ. 

dr Damian Kasprzyk podczas nagrań z dziennikarzamidr Damian Kasprzyk podczas pierwszego śniadania prasowego UŁ (fot. Bartosz Kałużny, CKiPR)

Każde Śniadanie Prasowe planowane jest starannie przez zespół Biura Prasowego UŁ, w składzie: Paweł Śpiechowicz (do marca br.), Marcin Kowalczyk, Iwona Ptaszek-Zielińska (koordynator projektu) i uwzględnia aktualne zapotrzebowania mediów na określoną problematykę. Spotkanie rozpoczyna briefing, podczas którego przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego dzielą się bieżącymi informacjami z uczelni. Następnie dziennikarze dobierają sobie ekspertów UŁ do indywidualnych wywiadów.

Chociaż projekt został zainicjowany dopiero w grudniu 2022 prace nad jego koncepcją trwały już od dawna. Od ponad 5 lat zespół Centrum Komunikacji i PR (dawniej Centrum Promocji) pracuje nad zmianami w obszarze wizerunku UŁ oraz prowadzonej komunikacji. Na bazie stworzonej w 2017 roku strategii marki UŁ zmieniamy i profesjonalizujemy działania UŁ. Pierwszym krokiem było utworzenie spójnego systemu Identyfikacji Wizualnej uczelni, następnie skupiliśmy się na poprawie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej m.in. przez zmianę charakteru uniwersyteckich mediów społecznościowych, czy rozwój baz eksperckich. To doprowadziło nas do zmiany modelu relacji z mediami, a ostatecznie do wydzielenia Biura Prasowego.

uczestnicy śniadania prasowego podczas briefingu z mediami(fot. Maciej Andrzejewski, CKiPR)

Tak naprawdę śniadania prasowe są z nami już od bardzo dawna – powstały ponad 5 lat temu pomysł, jak każdy kreatywny projekt, potrzebuje nie tylko idei, ale przede wszystkim zaangażowanych i pomysłowych ludzi, dzięki którym jego realizacja staje się realna. Samo wdrożenie projektu stało się możliwe dopiero po zmianie modelu i struktury pracy w obszarze komunikacji uczelni.

Trwające od kilku lat ewolucja w kulturze organizacji i komunikacji uczelni wymaga od nas dużo zaangażowania i odważnego podejścia do zmieniania utartych wzorców, ale z perspektywy czasu mogę śmiało stwierdzić, że zdecydowanie warto i będziemy dalej starali się kontynuować naszą dobrą robotę!

Bardzo się cieszę i jestem niezmiernie dumna z zespołu Biura Prasowego, który luźną myśl przekuł w sukces. To tylko dzięki ich zaangażowaniu, ciężkiej pracy i determinacji udało nam się osiągnąć tak wiele w tym obszarze

– wspomina Anna Rolczak, dyrektor CKiPR.

W czerwcu zostało zorganizowane już szóste spotkanie, skupione na współpracy UŁ z otoczeniem, w szczególności Miastem Łódź. 

Mateusz Sipa z UMŁ podczas śniadania prasowegoMateusz Sipa z UMŁ opowiada o wspólnych inicjatywach UŁ i Miasta Łódź (fot. Maciej Andrzejewski, CKiPR)

„Przyszłość rekrutacji. Miasto. Region. Świat.” – dyskusja o rekrutacji i nagrody 

Ramy XXXV Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” (14-16 czerwca), wyznaczyły trzy perspektywy: miasto, region i świat. I one determinowały kierunek obrad podczas dyskusji plenarnych i w trakcie warsztatów. Konferencję otworzyła dyskusja „Rekrutacja studentów zagranicznych/międzynarodowy kampus – rola uczelni w rozwoju miasta i region” na Uniwersytecie Zielonogórskim. Warsztaty dotyczyły m.in. wideo w marketingu i rekrutacji, trends on Social Media – case study from abroad (gość z Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie), podcast jako narzędzie rekrutacyjne czy warsztaty z dykcji – praktyczny aspekt komunikacji z kandydatami na studia.

Spotkanie było doskonałą okazją do rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych, poszerzenia eksperckiej wiedzy i zawarcia znajomości z wyjątkowej i niepowtarzalnej branży ekspertów od komunikacji uczelnianej.

Nagrody Stowarzyszenia „PRom” zostały przyznane w kategoriach: Media Relations, Uczelniane media, Nagroda im. Andrzeja Sołtysiaka w kategorii nowe media, Popularyzacja nauki, Kreacja, Nagroda specjalna. 

laureaci nagród PRomlaureaci nagród Stowarzyszenia „PRom” (fot. M. Janion)

Zwycięzcy Nagród Stowarzyszenia „PRom”
PRom to ludzie – o Stowarzyszeniu
Relacja z konferencji/Uniwersytet Zielonogórski

Śniadania Prasowe UŁ – skupiliśmy się na studentach i możliwościach jakie mają młodzi ludzie wybierający Uniwersytet Łódzki
Śniadania Prasowe UŁ – zaangażowany UŁ
Humanistyka, kultura, zaangażowanie – trzecie śniadanie prasowe UŁ
Rekrutacja i zaangażowanie studentów – spotkanie UŁ z mediami
Juwenalia i rekrutacja UŁ – kolejne spotkanie z dziennikarzami
Współpraca UŁ z otoczeniem – kolejne śniadanie prasowe

Materiał: Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.