Za nami konferencja „Chava Rosenfarb i żydowskie pisarki XX wieku”

W piątek (20 października) na Wydziale Filologicznym UŁ zakończyła się trzydniowa konferencja „Chava Rosenfarb i żydowskie pisarki XX wieku” zorganizowana przez Centrum Badań Kultury Żydowskiej Wydziału Filologicznego UŁ oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Partnerem wydarzenia był Instytut Tolerancji.

Dr Joanna Podolska wraz z rodziną Chavy Rosenfarb (fot. Agnieszka Cytacka)
Organizatorki wydarzenia: prof. Małgorzata Domagalska i dr Joanna Podolska (fot. Agnieszka Cytacka)
Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka (fot. Agnieszka Cytacka)
Prorektor UŁ prof. dr hab. Łukasz Bogucki (fot. Agnieszka Cytacka)
Goście konferencji (fot. Agnieszka Cytacka)

Inauguracja konferencji miała miejsce 18 października w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, a gości w imieniu Jej Magnificencji prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej powitał Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Łukasz Bogucki. Słowo do uczestniczących w obradach skierowała również Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Joanna Jabłkowska oraz Wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

W imieniu organizatorów głos zabrały dr Joanna Podolska – Dyrektor Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, wykładowczyni UŁ oraz dr hab. prof. UŁ Małgorzata Domagalska – Kierownik Centrum Badań Kultury Żydowskiej Wydziału Filologicznego UŁ. W ścisłą organizację wydarzenia zaangażowane były także sekretarz dr Julia Dynkowska oraz dr hab. prof. UŁ Danuta Szajnert.

Wyjątkowi goście

W konferencji uczestniczyła prof. Goldie Morgentaler, córka i tłumaczka pisarki wraz z najbliższą rodziną oraz badacze z Kanady, USA, Argentyny, Szwecji, Ukrainy, Niemiec, Włoch, Anglii i Polski oraz zdalnie z Izraela. W ciągu trzech dni obrad wygłoszono ponad 40 referatów, w których poddano refleksji twórczość autorki Drzewa życia i innych pisarek holokaustowej i postholokaustowej generacji.

Konferencja

Uczetsnicy konferencji

Zdjęcie z konferencfji

Uczestnicy wzięli udział również w wydarzeniach towarzyszących: projekcji filmu Yiddish Montreal, performatywnym czytaniu przez Jane Arnfield z Northumbria University, UK Listu do potomnych Chavy Rosenfarb oraz w koncercie inspirowanym poezją autorki Bocianów, skomponowanym przez Artura Zagajewskiego.

Koncert

Uczestnicy konferencji

Konferencja na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego wpisała się w cykl obchodów roku Chavy Rosenfarb, uświetniających w Łodzi jej setną rocznicę urodzin.


Tekst: Organizatorzy konferencji
Zdjęcia: inauguracja wydarzenia – Agnieszka Cytacka, obrady konferencyjne na Wydziale Filologicznym UŁ –  Eryk Woźniak (Biuro Promocji i Komunikacji Wydziału Filologicznego UŁ)