dr Adrian Soboń

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się się m.in. w opracowywaniem metod do ilościowego i jakościowego oznaczania związków, z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS/MS). Uczestniczy w projekcie „CardioCarePack - pakiet nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca wspierający rozwój medycyny spersonalizowanej”. Celem projektu jest innowacyjna i spersonalizowana terapia arytmii serca. Jego rozwój naukowy ukierunkowany jest na dalszy udział w pracach badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz wolumetrycznego mikropróbkowania absorpcyjnego) w opracowywaniu nowoczesnych rozwiązań w terapii monitorowanej stężeniem leku. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Zmiany w metabolomie i proteomie Cunninghamella echinulata w trakcie biodegradacji tributylocyny"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

.

Motto:
„Nauka dostarcza i radości, i pociech." Pliniusz Młodszy

portret