dr Agnieszka Jabłonowska

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z ochroną konsumentów na rynkach cyfrowych w prawie Unii Europejskiej. W szczególności obserwacja transformacji praktyki kontraktowej w dobie platform internetowych oraz wpływ zaawansowanych technologii na relacje przedsiębiorca-konsument. Jej badania opierały się na analizie obowiązków i odpowiedzialność operatorów platform internetowych, takich jak Airbnb czy Uber, oraz prawne uwarunkowania wykorzystania sztucznej inteligencji na rynkach konsumenckich, m.in. w celach reklamowych. Badania prowadzące do jej rozprawy doktorskiej zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów PRELUDIUM i ETIUDA.
W przyszłości, planuje kontynuować badania dotyczące roli algorytmów na rynkach konsumenckich.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Ochrona konsumentów wobec transformacji sektora podróży w dobie platform internetowych: wnioski dla rozwoju prawa Unii Europejskiej"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

.

Motto:
Dr Agnieszka Jabłonowska w swojej pracy nie kieruję się konkretnym mottem, jednak za trafne uważa zdanie Marka Twaina "The secret of getting ahead is getting started”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza "Sekret wychodzenia do przodu tkwi w tym, aby zacząć".

portret