dr Aneta Kosińska

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

Zajmuje się chemią metaloorganiczną. Prowadzi badania nad otrzymywaniem nowych związków metaloorganicznych. Szczególny nacisk kładzie na opracowanie nowych substancji o dużym potencjale aplikacyjnym.

Tytuł pracy doktorskiej:
Synteza i zastosowanie nowych cząsteczek zawierających fragmenty metalokarbonylowe oraz grupy fosforoorganiczne lub nanocząstki magnetyczne

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona." Albert Einstein 

portret