dr Bartłomiej Krzeczewski

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dziedzina nauk społecznych > ekonomia i finanse

W ramach dotychczasowej działalności naukowej przygotował wiele artykułów publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jest autorem lub współautorem monografii naukowych we wskazanej tematyce. Brał udział w wielu projektach naukowo-badawczych realizowanych i finansowanych zarówno przez Uniwersytet Łódzki, ale też i inne wiodące instytucje – m. in. Narodowe Centrum Nauki czy Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych – krajowych i zagranicznych – oraz odbył  staż naukowy i wiele wizyt na zaproszenie instytucji zagranicznych. W ramach przyszłych działań chce pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania w tematyce finansowych aspektów ochrony zdrowia oraz rynków finansowych. 

Tytuł pracy doktorskiej:
Strategie zarządzania płynnością finansową szpitali w Polsce 

Motto:
"Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać.“ Tadeusz Kotarbiński

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

portret