dr hab. Agnieszka Szplit

Wydział Nauk o Wychowaniu

Dziedzina nauk społecznych > pedagogika

Zajmuje się szeroko rozumianą pedagogiką, jednak w swoich badaniach skupia się głównie nad pracą nauczycieli, wykładowców. Skupia się nad badaniami jakościowymi, ponieważ indywidualne postrzeganianie świata przez nauczycieli, a także ich samorozwój jest tym, co najbardziej ją interesuje.W przyszłości planuje poświęcić się tematyce współpracy nauczycielskiej.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Od nowicjusza do eksperta. Rozwój ekspertywności nauczycieli języków obcych"

Motto:
Jej głównym mottem życiowym i zawodowym jest integracja -  łączenie pracy i pasji, zaciekawienia i poszukiwania, odczuwania i analizowania.

 

portret