dr hab. Agnieszka Wierzbicka

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > językoznawstwo > językoznawstwo polonistyczne

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół współczesnego języka polskiego. Zajmuje się komunikacją medialną, semantyką oraz kulturą języka. Prowadzi zajęcia także z gramatyki opisowej, stylistyki, negocjacji oraz wykorzystania technologii i mediów w edukacji. Ważną częścią jej pasji jest również e-learning, którym interesuje się od 2002 roku. Jest pasjonatką technologii.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"
Dydaktyczne i komunikacyjne aspekty e-edukacji akademickiej"

Motto:
"Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean" Isaac Newton

 

portret