dr hab. Alicja Piechucka

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > literaturoznawstwo > literaturoznawstwo amerykańskie

Jej badania dotyczą przede wszystkim dwudziestowiecznej literatury amerykańskiej, ze szczególnym naciskiem na poezję modernistyczną, zwłaszcza na twórczość T. S. Eliota i Harta Crane'a, oraz modernistyczną i współczesną prozę. W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się także literatura porównawcza, a konkretnie pogranicze literatury amerykańskiej i francuskiej. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym monografii "Teksty transatlantyckie. Eseje o literaturze amerykańskiej i francuskiej". 
Obecnie pracuje nad kolejną publikacją, której tematem są powiązania pomiędzy poetykami Crane'a i Rimbaunda. Równolegle do działalności badawczej zajmuje się krytyką literacką i filmową, regularnie publikując recenzje w "Nowych Książkach" oraz w "Kulturze Liberalnej".

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Twórczość poetycka Harta Crane’a w symbolistyczno-modernistycznym continuum. Podejście komparatystyczne i interdyscyplinarne"

Motto:
"Nigdy się nie poddawaj" Winston Churchill