dr hab. Anna Łaszkiewicz

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości > marketing; e-marketing; marketing w internecie; e-commerce; zachowania nabywców

Główny obszar jej zainteresowań dotyczy wykorzystania technologii informatycznych, w tym internetu w działalności podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w procesie tworzenia nowych modeli biznesu. Bada także działalność innowacyjną przedsiębiorstw, które w trosce o środowisko naturalne i społeczeństwo wspierają zrównoważony rozwój.Od 2003 r. wykłada na Wydziale Zarządzania UŁ, a także kieruje studiami podyplomowymi z obszaru e-commerce. Równolegle aktywnie działa w obszarze praktyki biznesowej. Zarządzała marketingiem m.in. w MultiBanku (obecnie mBank SA), Gildii Aniołów Biznesu przy ŁARR SA oraz odpowiadała za rebranding i wdrożenie omnicommerce w sieci Komfort S.A.
Obecnie jest dyrektorem Akademickiego Centrum Designu. 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym"

portret