dr hab. Grażyna Golik-Górecka

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości > zarządzanie marketingowe; strategie marketingowe; marketing B2B; najlepsze praktyki marketingu; marketing analityczny; zarządzanie klientami

W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się problemami strategii marketingowych na różnych rynkach oraz współczesnymi strategiami marketingowymi i analizami marketingowo-finansowymi, problematyką zarządzania klientami. Szczególnie pasjonuje się analizą porównawczą światowych najlepszych praktyk, wpływem pandemii na strategie rozwoju, efektywnością marketingu oraz na wyniki finansowe spółek i przedsiębiorstw, 
Interfejsem marketingowo-finansowym w analityce marketingowej ujmowanej w dashbordach oraz „Kodeksami” dobrych praktyk, najlepszymi praktykami biznesu, a szczególnie marketingu. Rozpoczęła badania dotyczące efektywności strategii marketingowych wraz z analityką marketingową. Dokonywana będzie analiza rozwoju najlepszych praktyk biznesowych i marketingowych, polskich i międzynarodowych firm na czas i na rzecz stabilizacji w kontekście pandemii i również w innych sytuacjach kryzysowych. 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Zintegrowane analizy i zarządzanie strategiczne a interfejs marketingowo-finansowy ujmowany w dashboardach"

Motto:
"Tam gdzie panuje ogromna chęć uczenia się, z natury rzeczy mamy do czynienia z mnóstwem dyskusji, bogatym piśmiennictwem i różnorodnością poglądów; dla zacnych ludzi bowiem poglądy to nic innego, jak stale pogłębiana wiedza" John Milton 

portret