dr hab. Magdalena Kalińska-Kula

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości > badania marketingowe; marketing; zachowania konsumenta; badania rynku

Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują badania marketingowe i ich rolę w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, wykorzystanie technologii cyfrowych i teleinformatycznych w kontekście wsparcia procesów decyzyjnych zachodzących w organizacji oraz zachowania konsumentów w dobie wirtualizacji handlu i rozwoju cyberspołeczeństwa. Jest autorką lub współautorką artykułów anglo- i polskojęzycznych o charakterze monograficznym i przeglądowym, a także 5 monografii, z których 3 uhonorowano nagrodą naukową Rektora UŁ.   

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Rola badań rynkowych i marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

portret