dr hab. Małgorzata Domagała

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

Zajmuje się tematyką związaną  z naturą wiązania chemicznego. Bada oddziaływania niekowalencyjne, wewnątrz- i międzycząsteczkowe zarówno w ciałach stałych jak i w fazie gazowej. Interesuje się również analizą topologiczną rozkładu gęstości elektronowej. Metodykę badań opiera na dyfrakcji rentgenowskiej i obliczeniach kwantowo-mechanicznych.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Efekty energetyczne w wybranych specyficznych oddziaływaniach niekowalencyjnych"

Motto:
"Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania." ks. prof. Michał Heller

 

portret