dr hab. Małgorzata Myk

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > literaturoznawstwo > literaturoznawstwo amerykańskie

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z awangardą i eksperymentem w literaturze północnoamerykańskiej XX i XXI wieku. Prowadzone przez nią badania koncentrują się na związkach między poezją awangardową a filozofią, głównie kontynentalną i postkontynentalną. Badania te szczególnie uwzględniają tzw. "nowe realizmy", spekulatywną filozofię nowomaterialistyczną, koncepcję literatur mniejszych oraz obecność myśli anarchistycznej w literaturze. 
Obecnie pracuje nad pojęciem poetyki spekulatywnej, które rozwija w odniesieniu do twóczości poetek z USA i Kanady oraz kolektywu poetyckiego Kootenay School of Writing z Vancouver. 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Spekulatywna Poetyka Amerykańskiej Pisarki Leslie Scalapino"

Motto:
W pracy naukowej zawsze stara się zwracać w stronę tych obszarów, które są niesłusznie pomijane lub marginalizowane oraz takich, które początkowo wydają się niemożliwe do zrealizowania w polskich realiach akademickich. Ten kierunek zawsze przynosi jej najwięcej satysfakcji.

portret