dr hab. Marta Kubiszyn

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > nauki o kulturze i religii

W swoich badaniach podejmuje kwestie dotyczące form i sposobów konstruowania narracji o przeszłości z wykorzystaniem takich materiałów jak m.in. relacje mówione i fotografie. Przedmiotem jej zainteresowań są przede wszystkim dzieje Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem kultury i historii lubelskich Żydów. Zajmuje się także problematyką upamiętniania Zagłady oraz zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej edukacji w tym obszarze. W przyszłości chce pogłębiać badania dotyczące procesów konstruowania pamięci kulturowej analizowanych przede wszystkim w kontekście różnego rodzaju narracji odnoszących się do Zagłady.
W szczególności interesują ją przekazy, w których wydarzenia historyczne pokazywane są z perspektywy ich uczestników i które uwzględniają subiektywne doświadczenia oraz indywidualne losy jednostek. Poza tym chce także podjąć badania nad problematyką związaną ze społeczną recepcją różnego rodzaju narracji o Zagładzie.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"
Niepamięć – Postpamięć – Współpamięć. Zagłada lubelskich Żydów jako przedmiot kultury pamięci.

Motto:
"Wspomnienia nie są utrwalane ani zamrażane, ale są przekształcane, demontowane, ponownie składane i ponownie klasyfikowane przy każdym aspekcie przypomnienia" Oliver Sacks