dr hab. Piotr Matczak

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

Zajmuje się zastosowaniami metod chemii obliczeniowej. Prowadzi badania w takich obszarach badawczych jak właściwości i struktura układów zawierających cynę, heterogeniczne katalizatory mono- i bimetaliczne oraz oddziaływania niekowalencyjne. Bada kwantowochemiczne cząsteczek związków organicznych. 
W przyszłości planuje kontynuować badania w tych obszarach, a w szczególności zająć się tematem  bimetalicznych katalizatorów dysocjacji wodoru.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Zastosowania metod chemii obliczeniowej w badaniach układów zawierających cynę"

Motto:
"Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej."  Albert Einstein

 

portret