dr Joanna Beczkowska

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dziedzina nauk społecznych > nauki o polityce i administracji

W centrum jej zainteresowań naukowych znajdują się kwestie związane z polityką, gospodarką i kulturą Korei Południowej, w szczególności relacje z innymi państwami. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z tożsamością narodową i pamięcią zbiorową. W badaniach stosuje podejście interdyscyplinarne łączące nauki polityczne i społeczne. Fascynuje ją tematyka związana z relacjami między kulturą i społeczeństwem, przede wszystkim w kontekście konstruowania dyskursu narodowego. Interesuje się językiem jako narzędziem opisywania i konstruowania otaczającej nas rzeczywistości. W karierze naukowej łączy doświadczenia związane z ukończeniem dwóch różnych kierunków studiów magisterskich: kulturoznawstwa (filmoznawstwa) oraz stosunków międzynarodowych. Współpracuje z Ośrodkiem Spraw Azjatyckich UŁ, gdzie realizuję wiele projektów mających na celu popularyzację badań dotyczących tego regionu świata W przyszłości zamierza kontynuować badania związane z Półwyspem Koreańskim, a także uczyć studentów – popularyzacja wiedzy na temat Korei Południowej jest jej pasją. 

Tytuł pracy doktorskiej:
Południowokoreański nacjonalizm - kategoria Innego w budowaniu narracji narodowej

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
Kieruje się koreańskim powiedzeniem, które jest dobrze znane każdemu uczniowi przygotowującemu się do egzaminów: 고생 끝에 낙이 온다 (go-saeng ggeut-eh naki eun-da) – na końcu trudności przychodzi szczęście. 

 

portret