dr Katarzyna Schatt-Babińska

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > historia > historia ochrony zabytków w Polsce

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół tematu ochrony dziedzictwa kulturowego. Prowadzone przez nią badania charakteryzuje interdyscyplinarność, ponieważ wykorzystuje w nich metodologię historii, historii sztuki, prawa oraz socjologii. Obecnie poszerza badania rozpoczęte w ramach pracy doktorskiej - analizuje funkcjonowanie systemu ochrony i opieki nad zabytkami. Swoje badania prowadzi w paradygmacie interpretatywnym, przy czym wykorzystuje metodę badań jakościowych, co sprawia, że jej badania mają nowatorski charakter. 
Liczy, że przeprowadzona ocena systemu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wyniki prowadzonych analiz będą wsparciem dla konserwaatorów, właścicieli zabytkowych obiektów oraz będą wspomagać proces legislacyjny na etapie formułowania wstępnych propozycji zmian.

Tytuł pracy doktorskiej:
Zabytki nieruchome w rękach prywatnych – historia, zagadnienia ochrony i konserwacji na przykładach obiektów wpisanych do rejestru zabytków w Łodzi

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Metodotyka pracy to zbiór technicznych recept, jak dobrze pracować. Ale praca naukowa jest pracją szczególnego rodzaju. W pracy naukowej zbiór technik pozostanie bezsilny, jeżeli nie przeniknie się do głębszych warstw psychiki. Techniki muszą spleść się z włóknami stanowiącymi osnowę osobowości, muszą przemienić się w styl bycia. (...) Wszystko to sprawia, że metodyka pracy naukowej musi być równocześnie jej etyką" - Michał Heller

 

portret