dr Konrad Rudnicki

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

W ramach grantu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki zajmuje się elektrochemiczną analizą produktów żywnościowych. Jest osobą otwartą na współpracę międzynarodową. W przeciągu ostatnich 5 lat odbył szereg staży naukowych długo- i krótkoterminowych. Zrealizował badania w krajach takich jak: Słowenia, Czechy, Austria, Rumunia, Serbia czy Holandia. Został  beneficjentem stypendium Ambasady Francuskiej dla wybitnie uzdolnionych, młodych naukowców, dzięki czemu odbył staż typu "Postdoc" na University of Lorraine we Francji. Swoją ścieżkę zawodową wiąże z dalszą pracą naukową na Uniwersytecie Łódzkim.  Trzon jego przyszłej habilitacji stanowić będzie tematyka chemii żywności. 

Tytuł pracy doktorskiej:
Elektrochemiczne badania wybranych leków weterynaryjnych

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.” Michel de Montaigne