dr Lena Grzesiak

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości

Jej plany badawcze dotyczą rozwinięcia niektórych wątków poruszonych w rozprawie, takich jak negatywne postawy wobec audytu wewnętrznego, edukacja w zakresie audytu wewnętrznego i jego społeczne postrzeganie. Chciałaby także rozpocząć badania nad controllingiem personalnym, zwłaszcza nad jego instrumentarium oraz nad pomiarem kapitału ludzkiego w organizacjach. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Kapitał ludzki a skuteczność audytu wewnętrznego"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
Motto, które inspirowało ja do napisania pracy doktorskiej. „(…) najbardziej odczuwalną przyjemnością związaną z uprawianiem nauki nie jest stan posiadania wiedzy, lecz proces jej zdobywania. Przygoda pioniera, odkrywcy. Wysiłek i ryzyko. I droga, którą się pokonuje. Ale czy przyjemność byłaby aż tak wielka, gdyby się jednak nie było przekonanym, że droga ta dokądś prowadzi i że warto tam zmierzać?”.  

Praca naukowa jest jej pasją, bo przecież "chodzi o to, aby człowiek z ochotą robił to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił tylko dlatego, że musi, by to, co robić musi, robił z pełnym upodobaniem i oddaniem." (Prof. Tadeusz Kotarbiński).

 

portret