dr Marcin Kraśniewski

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa, prawie i postępowaniu administracyjnym, europejskim prawie gospodarczym oraz funkcjonowaniu sektorów infrastrukturalnych. W ramach swojej pracy naukowej współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. Macquarie Law School w Sydney (Australia), Aberdeen University Centre for Energy Law w Szkocji (Wielka Brytania), Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Bergen (Norwegia), Universidad del Salvador w Buenos Aires (Argentyna), Akademią Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina). 
W przyszłości planuje skoncentrować się na badaniach nad funkcjonowaniem sektora energetycznego w wymiarze krajowym, europejskim i międzynawowym, które mają być podstawą habilitacji. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Uwielbiam terminy. Podoba mi się świszczący dźwięk, który wydają, gdy przelatują" - Douglas N. Adams.

 

portret