dr Marta Adamiak

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

Zajmuje się poszukiwaniem nowych selektywnych receptorów leków cechujących się problemami farmakologicznymi. Szczególnie interesują ją pochodne eterów koronowych, zawierające jednostki cukrowe. Analiza, którą przeprowadza, uwzględnia zarówno syntezę organiczną, jak i badania różnymi metodami chemii teoretycznej. Zamierza nadal kontynuować tematykę związaną z samymi nośnikami leków.

Tytuł pracy doktorskiej:
Teoretyczne badania właściwości konformacyjnych wybranych pochodnych eterów azakoronowych zawierających fragmenty glukozy lub celobiozy oraz ich zdolności do kompleksowania aspiryny, paracetamolu i busulfanu

Tytuł pracy doktorskiej:
„Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny." Albert Einstein

portret