dr Marta Głodek

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne > Chemia organiczna

Podczas studiów doktoranckich realizowała prace badawcze związane z syntezą związków organicznych i metaloorganicznych oraz badaniami fluorescencji. Zajmuje się chemiczną modyfikacją materiałów ceramicznych, immobilizacją enzymów na powierzchni oraz badaniami właściwości fizykochemicznych zmodyfikowanego podłoża, które mają zastosowanie m.in. w procesie separacji membranowej lub jako biokatalizatory.
Studia doktoranckie na UŁ uważa za dobrze zainwestowany czas, a uzyskana wiedza i doświadczenie zaowocowały u niej chęcią dalszego rozwoju w innym ośrodku badawczym.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Zastosowanie sprzężonych nienasyconych ketonów arylowych w syntezie wybranych związków organicznych i metaloorganicznych o właściwościach fluorescencyjnych"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

portret