dr Marta Krawczyk-Walach

Wydział Chemii

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki chemiczne

Zajmuje się oznaczaniem substancji szkodliwych i niebezpiecznych, z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej sprzężonej z spektrometrią mas typu pojedynczy kwadrupol. Wykonuje również badania z wykorzystaniem techniki pirolitycznej chromatografii gazowej. Jako naukowiec stara się stale podnosić swoje kwalifikacje. Bierze udział w licznych szkoleniach, konferencjach oraza uczestniczy w pisaniu i realizacji projektów B+R.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Chromatografia cieczowa w oznaczaniu związków siarki w próbkach biologicznych"

Motto:
"Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj." Mark Twain