dr Michał Płóciennik

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > filozofia > filozofia wychowania

Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół filozofii religii oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Zajmuje się również interdyscyplinarnie rozumianą antropologią. W jego obszarze zainteresowań znajdują się także filozoficzne podstawy pedagogiki i edukacja filozoficzna. Poza tym ciekawi go dialog światopoglądowy. W przyszłości planuje pracować naukowo i dydaktycznie w obszarze swoich zainteresowań, popularyzować filozofię m.in. poprzez media oraz pracę w szkole, a także budować dialog światopoglądowo-społeczny z wykorzystaniem filozofii i w oparciu o nią.

Tytuł pracy doktorskiej:
Antropologiczno-metafizyczne konteksty współczesnej filozofii wychowania

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Celem uprawiania filozofii nie jest to, abyśmy wiedzieli, co myśleli filozofowie, lecz jaka jest rzeczywistość" św. Tomasz z Akwinu

portret