dr Monika Chabińska

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > archeologia > archeologia pradziejowa - późna epoka brązu i wczesna epoka żelaza

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kulturą pomorską na Pomorzu Wschodnim. Tytuł jej pracy licencjackiej to: "Wyobrażenia rąk na popielnicach twarzowych". Jej praca magisterska pt.: "Osada kultury pomorskiej w Odrach, stan. 2, gm. Czersk" ukazała się w czasopiśmie "Pomorania Antiqua". Oprócz zdobywania wiedzy merytorycznej, postanowiła rozwijać także umiejętności praktyczne, które uważa za niezbędne do prowadzenia samodzielnych badań naukowych. Uczestniczyła w wykopaliskach archeologicznych na terenie kilku województw. 
W przyszłości planuje rozpocząć badania nad osadnictwem kultury pomorskiej poza obszarem, na którym się wykształciła.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Studia nad ceramiką sepulkralną kultury pomorskiej na Pomorzu Wschodnim"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania" - Michał Heller

portret