dr Oskar Wolski

Wydział Nauk Geograficznych

Dziedzina nauk społecznych > geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju lokalnego oraz wybranych zagadnień geografii wsi. Na realizację rozprawy doktorskiej pozyskał grant z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Etiuda 7. Jego częścią był staż naukowy, który Oskar Wolski odbył w University of Liverpool, Department of Geography and Planning w 2020 roku. Obecnie jest kierownikiem projektu pt. „Cyfrowa decyzja”: Motywacje mieszkańców obszarów wiejskich w Polsce do korzystania i nie korzystania z Internetu w ujęciu geograficznym, finansowanym przez NCN w ramach konkursu Preludium 17. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"
Programy „odnowy wsi” w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
Robić to, co do Ciebie należy.