dr Piotr Gadawski

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dyscyplina: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się badaniem różnorodności gatunkowej muchówek z rodziny ochotkowatych, na poziomie morfologicznym i molekularnym. Podczas przygotowania rozprawy doktorskiej prowadził pionierskie badania Jeziora Szkonderskiego wraz z systemem jego źródeł.
Obecnie kontynuuje swoje badania dotyczące fauny Chironomidae m.in. w grancie finansowanym ze źródeł Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowo zajmuje się oszacowaniem różnorodności gatunkowej bezkręgowców wodnych basenu Jeziora Szkoderskiego. W przyszłości planuje zająć się przygotowaniem i opracowaniem biblioteki barkodów DNA dla fauny ochotkowatych występujących w Polsce.
Dzięki studiom doktoranckim na Uniwersytecie Łódzkim, w szczególności pod opieką promotora profesora Michała Grabowskiego, zaangażował się w prace badawcze. Dzięki dyskujsom i radom mógł dokonać wyboru najlepszej ścieżki dla swojej kariery. Zyskał możliwość współpracy z najbardziej doświadczonymi naukowcami z całego świata.

Tytuł pracy doktorskiej:
Różnorodność gatunkowa i pochodzenie fauny ochotkowatych (Chironomidae) z geologicznie młodego jeziora i starego systemu źródlisk

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"W swoich badaniach warto być dociekliwym, dążyć do postawionego sobie celu i przede  wszystkim się nie poddawać. Jeżeli czujemy, że nasza praca jest wartościowa i sprawia nam radość, to powinniśmy ją kontynuować, nawet jeśli na efekty trzeba będzie chwilę poczekać."

portret