dr Przemysław Włodarczyk

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dziedzina nauk społecznych > ekonomia i finanse > ekonomia monetarna

W swojej pracy naukowej zajmuje się problemami z zakresu makroekonomii oraz ekonomii rynku pracy. W kolejnych latach zamierza skoncentrować swoje prace badawcze wokół tematyki wpływu heterogeniczności podmiotów gospodarczych na efektywność polityk stabilizujących przebieg procesów gospodarczych w skali cyklu koniunkturalnego. Doktor ekonomii, adiunkt w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspert ekonomiczny w Wydziale Badań Makroostrożnościowych Narodowego Banku Polskiego. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytetcie Łódzkim, w trakcie których odbył staż naukowy na Universitat Pompeu Fabra w Barcelonie. Kierownik projektu NCN w ramach konkursu PRELUDIUM IV, uczestnik projektów badawczych finansowanych ze środków NCN oraz EFS, laureat IV edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych oraz XXII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie pracy i polityki społecznej pod patronatem Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Tytuł pracy doktorskiej:
"The nexus between monetary policy and unemployment in Poland in the view of New Neoclassical Synthesis (Wpływ polityki pieniężnej na bezrobocie w Polsce w świetle nowej syntezy neoklasycznej)"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

portret