dr Weronika Gonciarz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się badaniami nad zrozumieniem patogenezy zakażeń Gram-ujemną bakterią Helicobacter pylori. Badania naukowe prowadzi równolegle in vivo na modelu doświadczalnego zakażenia H. pylori u kawii domowych oraz w badaniach in vitro na modelach komórkowych. Jednym z istotnych nurtów jej badań jest poszukiwanie naturalnych biokomponentów o działaniu przeciwbakteryjnym, immunomodulacyjnym i pronaprawczym. W zakresie jej zainteresowań badawczych mieszczą się też prace dotyczące wykorzystania metod fizykochemicznych. Mogą one być pomocne w zrozumieniu przyczyn zróżnicowanego przebiegu zakażeń  Helicobacter pylori. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"
Patogeneza zakażeń Helicobacter pylori na modelu kawii domowych oraz modelach komórkowych in vitro"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
„Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dla tego, że osiągnięcie go wymaga więcej czasu. Czas i tak upłynie”. Harriett Jackson Brown