dr Wojciech Radziun

Wydział Nauk Geograficznych

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki o Ziemi i środowisku

Zajmuje się wpływem cyrkulacji atmosferycznej na wysokości opadów atmosferycznych. W obszarze jego zainteresowań leży również zmienność sum opadów atmosferycznych na obszarze województwa łódzkiego. Interesuje się zróżnicowaniem intensywności opadu atmosferycznego na obszarach miejskich, zagrożeniami podtopień na obszarze miast i oraz ekstremalnie wysokimi opadami na obszarze województwa łódzkiego.
Bada wpływ zabudowy miejskiej na rozkład przestrzenny i wielkość opadów atmosferycznych. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Opady atmosferyczne na obszarze Łodzi i województwa łódzkiego w okresie 1961-2016"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli podzielisz to na małe zadania." Henry Ford

 

portret