Komisja ds. Etyki Badań Naukowych – termin najbliższego posiedzenia

Ostatnie w roku akademickim 2023/2024 posiedzenie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych odbędzie się 7 czerwca. Termin nadsyłania wniosków upływa 27 maja.

Formularz wniosku wraz z załącznikiem należy pobrać z zakładki Etyka badań w Bazie Wiedzy Pracownika, wypełnić, zebrać odpowiednie podpisy, zeskanować oraz przesłać na adres: komisja.etyka@uni.lodz.pl.

Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie.

Kontakt:
Małgorzata Mstowska
sekretarz Komisji ds. Etyki Badań Naukowych
T: 42/ 635 40 14
E-mail: malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl

Materiał: Biuro Rektora UŁ