PROFIL PRACOWNIKA: Adrian Pałka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Wsparcie jednostek UŁ (przede wszystkim COSiD UŁ) ws. integracji dotychczas istniejących inicjatyw oraz wdrażania nowych programów rozwojowych.
  2. Wsparcie zarówno jednostek UŁ (przede wszystkim COSiD UŁ) w sferach dotyczących współpracy oraz działalności organizacji studenckich i doktoranckich UŁ, jak i organizacji studenckich i doktoranckich w sprawach natury organizacyjnej i formalnej.
  3. Realizacja zadań zleconych przez Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ m.in: obsługa naborów wniosków o nagrody Rektora lub wyróżnień i medali dla doktrorantów i studentów UŁ.

KONTAKT I DYŻURY

Patrice Lumumby 1 91-613 Łódź