PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Simura

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • prowadzenie sekretariatu działu
 • obsługa korespondencji Wydziału
 • dokonywanie zakupów materiałów i usług
 • nadzór i rozliczanie firmy sprzątającej z prac prowadzonych na terenie zewnętrznym
 • dbanie o rośliny zielone w budynku
 • nadzór nad procesem produkcji materiałów promocyjnych Wydziału, zakup, magazynowanie i udostępnianie
 • prowadzenie działań związanych z wydrukiem wizytówek
 • prowadzenie spraw kadrowych (listy obecności, urlopy, zwolnienia, badania, szkolenia)
 • obsługa Rady Wydziału (pomoc)
 • ewidencjonowanie umów zawieranych przez Dział Administracji i Komunikacji
 • ewidencjonowanie zamówień publicznych realizowanych w ramach zakupu z artykułu uPZP
 • prowadzenie i monitorowanie budżetu szkoleń

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-48-12

Matejki 22/26 pokój: 108 b 90-237 Łódź