PROFIL PRACOWNIKA: Aneta Sitek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik badawczo-dydaktyczny

dyscyplina naukowa: nauki biologiczne

specjalność: antropologia biologiczna (fizyczna)

zainteresowania badawcze: antropologia ontogenetyczna, antropologia medyczna

OSIĄGNIECIA

Wykaz publikacji naukowych dostępny na profilu ORCID:https://orcid.org/0000-0002-6802-1997

KONTAKT I DYŻURY

Banacha 12/16 90-237 Łodź

telefon służbowy: 42-635-44-54

Banacha 12/16 pokój: 57 90-237 Łodź

Dyżury

piątek: 09:00-10:30 pokój 57, gmach A