PROFIL PRACOWNIKA: Anna Bartczak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nadzór nad przygotowaniem aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkół doktorskich i studiów doktoranckich ( w tym w szczególności regulaminów szkół doktorskich oraz regulaminu studiów doktoranckich), konsultacje z władzami Uczelni oraz ZRP, procedowanie spraw przyznania i wypłaty stypendium doktoranckiego oraz dotacji projakościowej.

KONTAKT I DYŻURY