PROFIL PRACOWNIKA: Bartosz Kucharski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajęcia seminaryjne oraz wykłady dla studentów Wydziałów Prawa i Administracji oraz Zarządzania UŁ.

Badania naukowe dotyczące prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń gospodarczych

BIOGRAM

Prof. UŁ dr hab. Bartosz Kucharski adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Birmingham (LL.M. in Commercial Law).
Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego.
Zwycięzca konkursu „TEMIDA” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa zorganizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
Adwokat w kancelarii Goński&Kucharski Adwokaci w Lodzi, specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych.
Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, adwokatów, sędziów, zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych.
Autor licznych publikacji i ekspertyz z dziedziny prawa ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego w szczególności monografii:
„Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia” oraz „Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia”.

ZAINTERESOWANIA

literatura, film

joga, narciarstwo, pływanie, żeglarstwo, kajakarstwo

OSIĄGNIECIA

Zwycięzca konkursu „TEMIDA” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa zorganizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Nagroda Rektora UŁ I Stopnia za monografię habilitacyjną "Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-46-93

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.34 90-232 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 15:00-16:00 Dyżur w semestrze zimowym r. ak 2022/2023 Dyżur stacjonarny , po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej w poniedziałki godz. 15.00-16.00