PROFIL PRACOWNIKA: Dominika Byczkowska-Owczarek

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

W mojej pracy zajmuję się zarówno prowadzeniem badań naukowych, jak i dydaktyką. Jestem pasjonatką dydaktyki aktywnej, certyfikowanym trenerem nauki, prowadzę zajęcia w języku polskim i angielskim w takich obszarach tematycznych jak: Public Relations, komunikowanie międzykulturowe, socjologia ciała, lobbying, praca z ciałem i głosem w pracy coacha, socjologia organizacji, małe struktury społeczne, komunikowanie organizacyjne.

Moje zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki socjologii ciała. Oznacza to, że badam sposoby, w jakie zjawiska społeczne wpływają na ludzkie ciało. Prowadziłam wieloletnie badania nad światem społecznym tańca towarzyskiego, kryzysem ciała w sytuacjach choroby i niepełnej sprawności. Aktualnie prowadzę projekt badawczy zatytułowany "Batutą i skalpelem. Praca zapośredniczona poprzez ciało. Wiedza specjalistyczna i umiejętności cielesne w pracy neurochirurgów i dyrygentów orkiestrowych."

BIOGRAM

Przewodnicząca Sekcji Socjologii Ciała PTS, aktywna badaczka i pasjonatka dydaktyki aktywnej. Główne zainteresowania badawcze: socjologia ciała, socjologia pracy, metodologia jakościowych badań społecznych, interakcjonizm symboliczny. Autorka książki “Ciało w tańcu. Analiza socjologiczna” oraz współautorka monografii “Za drzwiami
oddziału. Badania etnograficzne w szpitalu”.




ZAINTERESOWANIA

  • dydaktyka aktywna;
  • wspieranie rozwoju studentów i młodych naukowców;
  • socjologia ciała;
  • socjologia pracy;
  • socjologia tańca;
  • interakcjonizm symboliczny;
  • metodologia teorii ugruntowanej;
  • jakościowe techniki badań społecznych;
  • autoetnografia.


OSIĄGNIECIA

Wybrane monografie i artykuły w czasopismach naukowych:

https://www.researchgate.net/profile/Dominika_Byczkowska-Owczarek

https://dot.academia.edu/DominikaByczkowskaOwczarek

https://orcid.org/0000-0002-6411-6550



Nagrody:

Nagroda Rektora UŁ, zespołowa drugiego stopnia, 14.10.2015 r. za książkę Narzędzia i procedury zarządzania zasobami ludzkimi. Analiza
socjologiczna.

KONTAKT I DYŻURY

Rewolucji 1905r 41/43 pokój: A214 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 14:45-16:15 Konsultacje odbywają się w pokoju A214 oraz online na platformie Teams. Kod do zespołu: kduox6d