PROFIL PRACOWNIKA: Jan Degirmendžić

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Badania naukowe - zagadnienia

Rozkłady przestrzenne oraz aktywność prądów strumieniowych (w tym lokalnych maksimów prędkości - jet streak) w górnej troposferze. Baza o wysokiej rozdzielczości ERA-5. Zmiany wieloletnie wybranych parametrów jet streak. Delimitacja prądów strumieniowych w skali hemisferycznej.

Dydaktyka - kategorie przedmiotów

Elementy statystyki opisowej oraz matematycznej, metody informatyczne (szkoła doktorska), meteorologia i klimatologia, metody badawcze w geografii fizycznej.

Działalność organizacyjna

Członek zespołu do spraw polityki klimatyczno-środowiskowej UŁ, Festiwale Nauki, Techniki i Sztuki, Redaktor statystyczny: Acta Geographica Physica, Folia Librorum.

Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

ZAINTERESOWANIA

Klimatologia, muzyka, gra na gitarze.

OSIĄGNIECIA

Stypendium Fulbrighta, 5-miesięczny staż w National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Waszyngton, 2001 rok.

KONTAKT I DYŻURY

Narutowicza 88 pokój: 134 90-139 Łódź

Dyżury

czwartek: 15:00-17:00 Katedra Geografii Fizycznej, pokój 134