PROFIL PRACOWNIKA: Jan Mikołaj Wolski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się badaniami nad historią średniowiecznej Bułgarii oraz ruchów religijnych na Bałkanach i w Azji Mniejszej.

BIOGRAM

Odbyłem studia z historii (magisterium w 2010 r.) oraz filologii bułgarskiej (2016 r.) na Uniwersytecie Łódzkim. W 2017 roku obroniłem rozprawę doktorską "Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii" napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosława J. Leszki. Odbyłem roczny staż specjalizacyjny w Instytucie Historii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii (2014/2015) pod opieką prof. Ivana Biljarskiego oraz krótkoterminowy staż w Hilandar Research Library na Uniwersytecie Stanowym Ohio (2016). Od 2015 roku jestem zatrudniony na stanowisku badawczym w Centrum Ceraneum.

ZAINTERESOWANIA

Historia i kultura średniowiecznej Bułgarii; ruchy religijne w świecie bizantyńskim (przede wszystkim monastycyzm i herezje dualistyczne).

OSIĄGNIECIA

Jestem autorem monografii "Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii" (Łódź, 2018), oraz współautorem tomów: "Średniowieczne herezje dualistyczne na Bałkanach. Źródła słowiańskie" (Łódź, 2015), "The Bulgarian State in 927-969. The Epoch of Tsar Peter I" (Łódź-Kraków 2018).

KONTAKT I DYŻURY

Jana Matejki 32/38 90-237 Łódź