PROFIL PRACOWNIKA: Jarosław Szymański

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej.

BIOGRAM

Dr inż. Jarosław Szymański, adiunkt w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na statystyce oraz zamówieniach publicznych. Prowadzi zajęcia m.in. ze statystyki, matematyki finansowej oraz zamówień publicznych.

KONTAKT I DYŻURY

tel. A-21: 42-635-53-78

Rewolucji 1905r 41/43 (Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej) pokój: B6, A33, A36 90-214 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 17:30-19:00 Dyżur w formule hybrydowej (A21 + MS Teams)