PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Blesińska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci; stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga (przyjmowanie wniosków, realizacja wypłaty, decyzje administracyjne) oraz stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Nauk Geograficznych

Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny – w zakresie stypendium rektora dla studentów i doktorantów.

Stypendia Ministra – realizacja wypłaty przyznanych świadczeń.

Koordynacja prac Uczelnianej Komisji Stypendialno-Socjalnej w zakresie stypendium rektora dla studentów oraz doktorantów.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-52-64

Patrice Lumumby 1 91-613 Łódź