PROFIL PRACOWNIKA: Kaja Zapędowska-Kling

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Doktor nauk społecznych. Adiunkt, pracownik naukowo-dydaktyczny. Dyscyplina naukowa: nauki o polityce i administracji.
Członikini Rady ds. Równego Traktowania Uniwersytetu Łódzkiego.
Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych wykłada takie przedmioty jak:
International Public Policy Analysis,
Międzynarodowa polityka społeczna,
Międzynarodowa polityka publiczna,
Governance & Social Policy,
Gender & Welfare State: International Perspective,
Introduction to American Media,
Advertising in American Context,
American Society, Politics and Media - International Perspective,
oraz inne.

BIOGRAM

Doktor nauk społecznych, naukowo i badawczo związana z obszarem polityk publicznych, polityki społecznej i gerontologii społecznej. Publikuje na tematy związane z polityką senioralną w ujęciu międzynarodowym. Członkini European Network for Social Policy Analysis, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Stypendystka Fulbrighta (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley) i Narodowego Centrum Nauki (Jonkoping University, Szwecja). Aktualnie w ramach grantu "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" prowadzi nowatorskie badania naukowo-badawcze nad zastosowaniem nowych technologii w polityce społecznej w USA i w Polsce. Autorka książki "Polityka społeczna wobec starzenia się ludności w USA i w Szwecji. Wnioski dla Polski" https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/polityka-s...

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4399-4928

KONTAKT I DYŻURY