PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Janisiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Obsługa systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów UŁ (IRK).

2. Informowanie i pomoc dla kandydatów z zakresu rekrutacji.

3. Pomoc merytoryczna dla podkomisji rekrutacyjnych.

4. Przygotowanie wzorów decyzji administracyjnych wydawanych przez podkomisje rekrutacyjne oraz Rektora UŁ.

5. Przygotowanie procesu rekrutacji.

6. Obsługa studentów w sprawach należących do kompetencji Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej.

7. Obsługa administracyjna Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia.

8. Prowadzenie postępowań w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu i odebrania dyplomu.

9. Uczestniczenie w tworzeniu przepisów z zakresu zadań realizowanych przez CRiDD, w szczególności dotyczących rekrutacji i jakości kształcenia.

10. Zadania zlecone z zakresu kształcenia na odległość i zapewnienia dostępu do nowych metod kształcenia.

11. Obsługa systemu POL-on w zakresie leżącym w kompetencji Centrum Rekrutacji i Doskonałości Dydaktycznej.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-45-11

Uniwersytecka 3 pokój: 305 90-136 Łódź