PROFIL PRACOWNIKA: Katarzyna Urbaniak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • prowadzę nadzór nad działaniami zapewniającymi utrzymanie właściwego stanu technicznego powierzonych budynków i bezpieczeństwa ich użytkowania
 • prowadzę bieżący monitoring stanu technicznego budynków i zgłaszam potrzeby inwestycyjne/remontowe
 • prowadzę nadzór nad firmami świadczącymi w uczelni usługi tj. ochrony, sprzątania, wywozu odpadów
 • ustalam potrzeby remontowe oraz inwestycyjne w podległych budynkach
 • sporządzam umowy najmu, dzierżawy i użyczenia dot. administrowanych nieruchomości
 • opracowuję sprawozdania, plany budżetu itp.
 • nadzoruję bezpośrednio pracą podległego personelu (pracownicy obsługi gospodarczej)
 • w zakresie bieżącej obsługi gospodarczej - prowadzę nadzór m.in. nad przeprowadzkami, drobnymi remontami, naprawami w podległych budynkach
 • prowadzę ewidencję środków trwałych, pozostałych środków zlokalizowanych w budynkach adm. centralnej (budynki Rektoratów)
 • przygotowuję postępowania przetargowe, plany zakupowe dla budynków i w zakresie zadań działu
 • prowadzę i aktualizuję stronę internetową jednostki
 • odpowiadam za publikację w prasie ogłoszeń jednostki
 • współpracuję z innymi jednostkami przy organizacji imprez, spotkań i konferencji, odbywających się w budynkach adm.centralnej i na terenie Uczelni
 • sprawuję nadzór nad jednostkami CZM.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-85

Narutowicza 68 pokój: 215 90-136 Łódź