PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Jagusiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Opieka nad księgozbiorem Ceraneum:

– katalogowanie bieżących nabytków;

– zakupy lub wymiana poszukiwanych tytułów;

– nadzór nad pracą czytelników, w tym udostępnianie zbiorów bezpośrednie lub w formie skanów.

2. Prowadzenie sekretariatu Ceraneum:

– korespondencja tradycyjna, mailowa i telefoniczna;

– obsługa, inwentaryzacja i wymiana urządzeń, zamówienia materiałów eksploatacyjnych;

– rozliczenia księgowe (w tym rejestr tradycyjny);

– przygotowywanie i archiwizacja dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Centrum;

- raporty roczne, sprawozdania, protokoły.

3. Inne:

– prowadzenie strony internetowej oraz fp Centrum;

– udział w organizacji wydarzeń naukowych;

– obsługa wysyłek egzemplarzy autorskich i recenzenckich "Studia Ceranea" oraz innych publikacji;

– poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności Ceraneum;

– popularyzowanie działalności badawczej Ceraneum.

BIOGRAM

Od 2011 roku zajmuję się pracami administracyjnymi w Centrum Ceraneum. Równolegle prowadzę badania naukowe z zakresu historii medycyny i pożywienia w okresie antyku i czasach Bizancjum.

ZAINTERESOWANIA

Poza historią - przede wszystkim starożytną i średniowieczną - między innymi rugby i hokej na trawie oraz inne, mniej popularne dyscypliny sportowe.

OSIĄGNIECIA

2015 - doktorat w Katedrze Historii Bizancjum UŁ

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-64-88

Jana Matejki 32/38 pokój: 319 90-237 Łódź