PROFIL PRACOWNIKA: Lidia Kolbus

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- kieruję pracą podległych pracowników i dbam o sprawne działanie centrum i prawidłowy obieg dokumentów

- koordynuję pracę jednostek, wchodzących w skład Centrum Zarządzania Majątkiem (min. CSK UŁ, CWFiS, Transport, Pałac, stacja Terenowa w Suszku)

- sprawuję nadzór nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięć, odbywających się w obiektach zarządzanych przez CZM

- sprawuję nadzór i dbam o należyty stan nieruchomości, będących w zasobach administracji centralnej UŁ

- przygotowuję dokumentację w procesie rozporządzania mieniem UŁ (dokumentacja konkursowa na sprzedaż i wynajem nieruchomości, wnioski do Prezesa Prokuratorii, Rady Uczelni itp.)

- prowadzę bieżącą analizę kosztów utrzymania budynków i proponuję działania zmierzające do ich ograniczenia

- sprawuję nadzór nad realizacją usług świadczonych w obiektach uczelni

- dbam o prawidłową eksploatację powierzonego majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami

- przygotowuję korespondencję do urzędów i instytucji zewnętrznych


KONTAKT I DYŻURY

Rogowska 25, 35 91-529 Łódź