PROFIL PRACOWNIKA: Lidia Wacławiak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy oraz usługi dla jednostek organizacyjnych UŁ, zgodnie z założeniami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  • Prowadzenie postępowań określonych Regulaminem udzielania zamówień publicznych
  • Prowadzenie postępowań na sukcesywne usługi i dostawy poza ustawą Pzp.
  • Ogólne prace biurowe Działu Zakupów.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-43-27

Narutowicza 68 pokój: 8 90-136 Łódź