PROFIL PRACOWNIKA: Magdalena Błażewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prowadzę zajęcia dydaktyczne (wykłady) z zakresu zoologii bezkręgowców, oceanologi, hydrobiologii oraz sprawuje opiekę merytoryczną nad studentami biologii pierwszego i drugiego stopnia,
  • kieruję dwoma projektami NCN OPUS, które mając na celu ocenę różnorodności biologicznej i łączności genetycznej skorupiaków w Centralnym Pacyfiku i SW Australii.
  • prowadzę badania w zakresie zakresu biologii i ekologii skorupiaków morskich.

BIOGRAM

Wykształcenie

2014: profesor, nauki biologiczne

2009: habilitacja, nauki biologiczne

2007–2009: post-doc, Melbourne Museum, Melbourne

2000: doktorat, nauki biologiczne, Uniwersytet Łódzki

Zatrudnienie

2019-2021: członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN, Sopot

2016-2018: członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

2015-2023: członek Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN

2007-2009, 2019-2022: Research Associate, Victoria Museum: Outgoing International Fellowship, Marie Curie Actions, Project EU 6PR at Victoria Museum, Victoria (Australia)

Prace redakcyjne

od 2007: redactor tematyczny (Tanaidacea) SCAR-Marine Biodiversity Information Network: SCAR-MarBIN, International Polar Year activity ID No: 83, (www.scarmarbin.be)

2009–2017: redaktor tematyczny (Tanaidacea) ZooKeys (http://www.pensoft.net/journals/zookeys/)

od 2009: redaktor tematyczny World Register of Marine Species (www.marinespecies.org)

od 2016: redaktor Polish Polar Research (https://journals.pan.pl/ppr/)

2010–2016: sekretarz redakcji Polish Polar Research

Projekty naukowe (ostatnie 5 lat)

2019–2022: BIOdiversity PAtternS and Scale: the case of peracarid Crustacea from south‑eastern Australia (BIOPASS). OPUS NCN, kierownik projektu

2016–2020: Integrative taxonomy in the assessment of biological diversity and distribution of the deep‑sea crustaceans of order Tanaidacea. OPUS NCN, kierownik projektu

2015–2017: Ecological aspects of deep-sea mining: JPIO Pilot Action (PI: GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel); koordynator zadania badawczego

2014–2018: Bathial, abyssal and hadal tanaidacean fauna ‑ exploring the deep‑sea biodiversity. OPUS NCN, kierownik projektu

Wyprawy naukowe

2016: German-Russian Expedition (RV Sonne SO-250) — Diversity of Kurile-Kamchatka Region2 (KuramBio2),

2015: International Expedition (RV Sonne SO-239) to Clarion-Clipperton Fracture Zone (Central Pacific). JPIO: Ecological Aspects of the Deep-Sea Mining; Joint Programming Initiative Healthy and Productive Sea (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Kiel)

2012: Expedition of Marine Research Institute (RV Fridjof Nansen) — Marine environment and survey of the bottom sediments in Ghana (In

2011: German Expedition (R/V Meteor 83/3) — Icelandic Animals Genetic and Ecology (IceAGE),

2008: C-Reefs Ecosystems, (Census of Corals Reefs Ecosystem Australian Node): 4 x 3-weeks expeditions to Lizard Island, Heron Island (Great Barrier Reef), Ningaloo (W. Australia)

2007: Polish Polar Expedition to Admiralty Bay (King George Island) R/V Polar Pionier.

1998: Polish Polar Expedition to Arctic, R/V Oceania.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na:

  • taksonomii integracyjnej, systematyki skorupiaków rzędu Tanaidacea (Peracarida)
  • ekologii bentosu morskiego
  • biogeografii i łączności genetycznej skorupiaków morskich

OSIĄGNIECIA

Prowadzone przeze mnie badania fauny Antarktyki, NW i centralnego Pacyfiku, N Atlantyku, Australii i Islandii umożliwiły mi opisanie ponad 200 nowych dla nauki gatunków, 36 rodzajów oraz zdefiniowania trzech nowych dla nauki rodzin. Dokonując oceny różnorodności biologicznej tych obszarów wykazałam, że Tanaidacea stanowią bardzo różnorodny element zbiorowisk makrobentosu morskiego poniżej granicy szelfu kontynentalnego (>200 m). We współpracy z Dr Robertem Jenningsem (Temple University, Philadelphia) and Dr Ferranem Palero (University of Valencia) wskazaliśmy na szczególnie wysoki udział gatunków krptycznych w strefie abysalu i zakwestionowaliśmy pogląd o nieograniczonych zasięgach geograficznych głębokowodnych Tanaidacea

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-97

Stefana Banacha 12/16 pokój: 5.08 90-232 Łódź